Koulutustarjonta 2018

 

AVITA – KOULUTUSTARJONTA 2018

AVITA ry:n toteuttaman koulutuksen tavoitteena on kehittää edelleen AV-alalla toimivien ammatillista osaamista sekä tietotaitoa vastaamaan nykyhetken haasteita.

Koulutustarjonnan tuotannon taustana on käytetty erillisien koulutustarvekyselyn sekä vuoden 2017 aikana toteutetun jäsenkyselyn tuloksia sekä avoimia toiveita. Koulutukset toteutetaan jäsenistön esiin nostaman koulutustarpeen mukaisesti sekä järjestön koulutustyöryhmän laatiman arvioinnin perusteella. Koulutuksien tuotannossa tukeudutaan lisäksi AV-alan oppilaitoksien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. AVITA ry:n hyödyntää koulutussisällöissä myös AVIXA:n kansanvälisiä AV-alan koulutussisältöjä.

Kaikki AVITA ry:n kurssit pidetään lähtökohtaisesti Helsingissä / pääkaupunkiseudulla, mikäli muuta ei mainita.

 

TULEVAT KOULUTUKSET

Tietoverkot AV-tekniikassa (2 pv) – ma-ti 24.-25.9.2018

Tietoverkot AV-tekniikassa -koulutus on tukeva tietopaketti ethernetverkoista ja niiden käytöstä AV- ja esitystekniikassa. Mielenkiintoista, mutta usein turhan monimutkaiseksi koettua asiaa lähestytään käytännön kautta. Kurssilla tutustutaan ethernetverkkojen perusteisiin ja yleisimpien audio- ja valo-ohjausverkkoprotokollien toimintaan, konfigurointiin ja ominaisuuksiin. Kurssin kohderyhmänä on asiantuntijat, jotka työssään kaipaavat tuekseen tietoa eri laitteiden ja järjestelmien verkottamisesta. Esim. suunnittelijat, urakoitsijat, asiantuntijat, projektipäälliköt, tilaajan asiantuntijat, sähköasiantuntijat, kiinteistöpäälliköt sekä luonnollisesti eri järjestelmien käyttöönotto- ja ylläpitohenkilöstö sekä AV-ratkaisujen tietoturvan kanssa työskentelevät.

Lue lisää ja ilmoittaudu Tietoverkot AV-tekniikassa -koulutukseen täältä.

Johdanto AV-tekniikkaan – ke 24.10.2018

Johdanto AV-tekniikkaan -koulutus tarjoaa tuhdin paketin perustietoa AV-järjestelmien toiminnasta ja alalla käytössä olevasta teknologiasta. Kurssi tutustuttaa ääni-, kuva- ja valaistusjärjestelmiin sekä niiden hallintaan ja antaa kattavan yleiskuvan AV-alasta. Koulutus on tarkoitettu kaikille AV-alan uusille työntekijöille, AV-tekniikasta kiinnostuneille, AV-tekniikkaa sivuavissa tehtävissä työskenteleville ja sitä työnsä puolesta käyttäville.

Lue lisää ja ilmoittaudu Johdanto AV-tekniikkaan -koulutukseen täältä.

AV/KNX/DALI/DMX -ohjelmointirajapinnat sekä hyvät käytännöt – ke 7.11.2018 Tampereella

Suuren suosion saanut digitaalisia ohjausratkaisuita käsittelevä kurssi toteutetaan uudestaan marraskuussa Tampereella.  Kurssi antaa valmiudet ymmärtää eri järjestelmien (AV/KNX/DALI/DMX) vahvuuksia, heikkouksia sekä oleellisia huomioitavia asioita erityisesti niiden kokonaisintegraation sekä yhteistoiminnan näkökulmasta.

Lue lisää ja ilmoittaudu AV/KNX/DALI/DMX -ohjelmointirajapinnat -koulutukseen täältä.

Oleellinen esitystekniikkaan liittyvästä akustiikasta – ajankohta vahvistetaan myöhemmin

Kurssin tavoitteena on antaa perusteet ymmärtää esitystekniikan osalta oleellinen akustiikasta, niin kuuntelu- ja äänentoistoympäristön kannalta sekä äänentoistojärjestelmien mallintamisen osalta.

Digivideo – live & rental – ajankohta vahvistetaan myöhemmin

Digitaalisen videotekniikan perusteet, live & rental –toiminnan näkökulmasta. Kurssin sisältö: siirtyminen analogisesta kuvasta digitaaliseen, digivideon ja kopiosuojauksen perusteet ja lainalaisuudet, signaalinsiirron kannalta oleellista, tuotantosignaalit (SDI) sekä kuluttajasignaalit (mm. HDMI), analysaattorit sekä mittalaitteet käytössä, videomikserien käytössä oleellista, mediaserverit ja kuvaprosessorit.

 

AIEMMAT KOULUTUKSET

AV/KNX/DALI/DMX -ohjelmointirajapinnat sekä hyvät käytännöt 14.2.2018
Huom. uusi toteutus syksyllä 2018

AV-alan julkiset hankinnat (juridinen ajankohtaiskoulutus) – 6.3.2018 – peruttu!

AVIXA CTSprep -kurssi 13.-15.3.2018

Tietoverkot AV-tekniikassa (2 pvä) – 18.-19.4.2018
Huom. uusi toteutus syksyllä 2018

Johdanto AV-tekniikkaan – 13.6.2018
Huom. uusi toteutus syksyllä 2018

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje