Koulutustarjonta 2018


AVITA – KOULUTUSTARJONTA 2018

AVITA ry:n koulutustarjonta vuonna 2018.
Koulutustarjonnan tuotannon taustana on käytetty erillisien koulutustarvekyselyn sekä vuoden 2017 aikana toteutetun jäsenkyselyn tuloksia sekä avoimia toiveita.

AVITA ry:n toteuttamien koulutus- ja seminaaritilaisuuksien tavoitteena on kehittää edelleen AV-alalla toimivien ammatillista osaamista sekä tietotaitoa vastaamaan nykyhetken haasteita. Järjestömme koulutustarjonta keskittyy toimialamme toimijoille suunnattuun jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä toimialaamme liittyvien peruskoulutuksen toteuttamiseen.

Koulutukset toteutetaan puhtaasti jäsenistön esiin nostaman koulutustarpeen mukaisesti sekä järjestön koulutustyöryhmän laatiman arvioinnin perusteella.
Koulutustoiminnan lähtökohtana on siis puhtaasti esiin nostettu tarve ja toiveet, ole siis yhteydessä jos toimialalta puuttuu tiettyyn osa-alueeseen liittyvää koulutusta.
info@avita.fi

Hyödynnämme koulutustarvetietoja myös AV-alan oppilaitoksien kanssa käytävässä vuoropuhelussa sekä pätevyysjärjestelmien kehitystyössä.

Koulutuksien tuotannossa tukeudutaan lisäksi AV-alan oppilaitoksien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.
AVITA ry:n hyödyntää koulutussisällöissä myös AVIXA:n kansanvälisiä AV-alan koulutussisältöjä.

Kaikki AVITA ry:n kurssit pidetään lähtökohtaisesti Helsingissä / pääkaupunkiseudulla, mikäli muuta ei mainita.
Muutamia paikallisia koulutuksia on jo rinnalla selvityksessä!

ALKUVUODEN KOULUTUSTARJONTA 2018

1. AV/KNX/DALI/DMX -ohjelmointirajapinnat sekä hyvät käytännöt – 14.2.2018

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Avoin Automaatio ry:n sekä KNX Finland ry:n kanssa.
Kurssin vastuullisena toteuttajana toimii AVITA ry & Suomen Ammattiviestintä Oy.

Lisätiedot: info@avita.fi

Huom.
Tämä koulutus on valitettavasti loppuunmyyty!
Ilmoita mahdollinen kiinnostuksesi uusintakertaan osoitteeseen info@avita.fi

Lue lisätietoja koulutuksesta:

www.avita.org/ajankohtaista/koulutukset/koulutus-av-dali-knx-dmx-ohjelmointirajapinnat-seka-hyvat-toteutuskaytannot-2


2. AV-alan julkiset hankinnat (juridinen ajankohtaiskoulutus) – 6.3.2018

Ajankohtainen juridinen kurssi AV-hankinnoista yleisesti, hankintoihin liittyvästä lainsäännöstä, hyvistä käytönnöistä sekä toimintamahdollisuuksista.
Lisäksi kurssi valottaa AV-tekniikan hankintoihin liittyviä erikoisnäkökulmia.

Kurssin varsinaisena kouluttajana toimii PTCservice Oy:n varatuomari Tapio Lahtinen.
Kurssin sisältö on täysin räätälöity AV-alan näkökulmiin, niin tarjouksen pyytäjän kuin tarjoajan näkökulmasta.

Aika: tiistai 6.3.2018
Paikka: Helsinki / Vantaa (tarkentuu!)

Lisätietoja: info@avita.fi

Lue lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittaudu:
www.avita.org/ajankohtaista/koulutukset/koulutus-av-alan-julkiset-hankinnat-juridinen-ajankohtaiskoulutus-6-3-2018

3. AVIXA CTSprep -kurssi 13.-15.3.2018

3-päiväinen kurssi käy läpi AV-tekniikan asiantuntijan näkökulmasta oleellisen sisällön sekä antaa mahdollisuudet hyvän lähtökohdan osallistua varsinaiseen CTS -tutkintokokeeseen.
Hyväksytyn pätevyystutkinnon suorittaneet saavat kurssista CTS -pätevyystutkinnon ja AVIXAn sääntöjen mukaan oikeuden käyttää CTS-pätevyyttä todentamaan osaamistaan AV-teknologian erikoisosaajana. Kurssin erityiseen kohderyhmään kuuluvat AV-alan asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt (urakointi, suunnittelu, tilaaja sekä loppukäyttö ja maahantuonti)
Kurssin hintaan ei sisälly mahdollisen tutkintokokeen kustannukset!

Koulutuksen kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat AV-alan asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö:

Katso linkki: yleistietoja tutkinnosta: AVIXA CTS -certification
Koulutus pidetään täysin englanninkielellä ja varsinaisena kouluttajana toimii AVIXAn kouluttaja Marcus Yarborough (AVIXA Staff Instructor)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.avita.org/ajankohtaista/koulutukset/avixa-cts-perehdytyskoulutus-13-15-3-2018

4. AVIXA – Essentials of AV-technology – AV-TEKNIIKAN PERUSTEET 21.3.2018 (vahvistamatta)

Kurssin sisältönä AVIXA:n kansainvälinen peruskurssia, joka on käännetty sekä sovitettu kotimaan AV-alan toimintaan:
AVIXA – Essentials of AV-technology – AV-TEKNIIKAN PERUSTEET
Kurssin kouluttajana toimii: Timo Hiekkanen.

5. AVITA afterWork 21.3.2018

AVITA ry koulutuspäivän päätteeksi järjestetään uuden aikakauden avoin verkkottautumis- ja kohtaamistilaisuus AV-alan tahoille.
Tapahtuma tarjoaa AV-alan kohtaamisia rennossa ympäristössä.
Tapahtumien alkuun pidetään tarvittaessa lyhyt alustus ajankohtaisesti AVITA-asioista.

6. Tietoverkot AV-tekniikassa (2 pvä) – 18.-19.4.2018

Kurssin sisältö antaa hyvät mahdollisuudet ymmärtää sekä toteuttaa esitystekniikan (tai muu älykkään verkotetun talotekniikan) verkottaminen.
Kurssin sisältö on yhdistelmä teoriaa sekä käytännön workshop -harjoitteita.
Kurssin suorittaminen antaa mahdollisuudet käyttöönottaa AV-tekniikan verkottamista, ymmärtää liikenteen pelisääntöjä sekä ratkaista verkottamiseen liittyviä ongelmatilanteita.
Kurssin sisällössä pureudutaan lisäksi AV-alalla yleisesti käytössä oleviin verkkoratkaisuihin mm. striimaus sekä digitaaliset audioverkot.

Kurssin kouluttajana toimii: Timo Hiekkanen.

Kurssin toteutustavan (workshop) johdosta osallistujamäärä on rajoitettu 14 henkilöön!

Lue lisätietoja:
www.avita.org/ajankohtaista/koulutukset/koulutus-avita-tietoverkot-av-tekniikassa-18-19-4-2018

7. AVIXA Essentials + AV industry 13.6.2018 (vahvistamatta)

Kurssin sisältönä on kaksi AVIXA:n kansainvälistä peruskurssia, jotka on käännetty sekä sovitettu kotimaan AV-alan toimintaan:
AVIXA – ESSENTIALS of AV-TECHNOLOGY – AV-TEKNIIKAN PERUSTEET
AVIXA – INTRODUCTION TO AV INDUSTRY – PEREHDYTYS AV-ALAN TOIMINTAAN
Kurssin kouluttajana toimii: Timo Hiekkanen.

8. AVITA afterWork 13.6.2018

AVITA ry koulutuspäivän päätteeksi järjestetään uuden aikakauden avoin verkkottautumis- ja kohtaamistilaisuus AV-alan tahoille.
Tapahtuma tarjoaa AV-alan kohtaamisia rennossa ympäristössä.
Tapahtumien alkuun pidetään tarvittaessa lyhyt alustus ajankohtaisesti AVITA-asioista.

9. AVITA – oleellinen esitystekniikkaan liittyvästä akustiikasta 27.8.2018 (vahvistamatta)

Kurssin tavoitteena on antaa perusteet ymmärtää esitystekniikan osalta oleellinen akustiikasta, niin kuuntelu- ja äänentoistoympäristön kannalta sekä äänentoistojärjestelmien mallintamisen osalta. Kurssin opettajana toimii: Janne Riionheimo (odottaa vahvistusta).

10. Digivideo – live & rental 26.9.2017 (vahvistamatta)

Digitaalisen videotekniikan perusteet, live & rental –toiminnan näkökulmasta.

Kurssin sisältö:
– siirtyminen analogisesta kuvasta digitaaliseen
– digivideon ja kopiosuojauksen perusteet ja lainalaisuudet
– signaalinsiirron kannalta oleellista
– tuotantosignaalit (SDI) sekä kuluttajasignaalit (mm. HDMI)
– analysaattorit sekä mittalaitteet käytössä
– videomikserien käytössä oleellista
– mediaserverit ja kuvaprosessorit

Kurssin kouluttajina toimivat useat digitaalisen videotekniikan osaajat.

Huom.
Koulutustarjonnan tilannetiedot päivittyy koulutukseen liittyvien tuotantojen edistyessä.

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje