Jäsenyys

Liity AVITA ry:n audiovisuaaliseen verkostoon!

Liity mukaan AVITA ry:n audiovisuaaliseen verkostoon ja hyödynnä jäsenille tarjottavat edut, palvelut, näkyvyys, koulutus- ja pätevyysratkaisut sekä yhteistoimintamahdollisuudet.

AVITA ry edustaa laaja-alaisesti koko kotimaista AV-alan edustajia niin tekniikan, palveluiden kuin koulutuksen sekä tapahtumatalojen osalta.

Jäsenvaihtoehtoja eri ryhmille

AVITA ry:n jäsenyys on nykyisin mahdollista seuraavien jäsenluokkien kautta:

Varsinaiset jäsenet (täydet jäsenedut ja toimintamahdollisuudet)

– yritysjäsenet (yritys- tai konsernijäsen)

Kannattavat jäsenet sekä yhteistoimintajäsyys (rajoitetut jäsenedut ja toimintamahdollisuudet)

– tapahtumatalot ja teatterit (yhteistoimintajäsen)
– koulutuskumppani, AV-alan oppilaitokset (yhteistoimintajäsen)
– henkilöjäsen (yleinen / tekniikan ja tuotannon freelancer)
– kumppanijäsen (AV-alan kansainväliset valmistajat ja organisaatiot)

Vahvistetut jäsenmaksuluokat toimintakaudella 2018:

Varsinaiset jäsenet, jäsenmaksuluokat:
120 € / vuosi – yksinyrittäjät / itsensä työllistäjät (esim. toiminimen kautta laskuttavat henkilöt)
225 € / vuosi – liikevaihto <150 t€
300 € / vuosi – liikevaihto 150-300 t€
500 € / vuosi – liikevaihto 300-500 t€
975 € / vuosi – liikevaihto 500 t€ – 1 M€
1 300 € / vuosi – liikevaihto 1-3 M€
1 560 € / vuosi – liikevaihto 3-6 M€
1 950 € / vuosi – liikevaihto 6-10 M€
2 340 € / vuosi – liikevaihto 10-15 M€
2 600 € / vuosi – liikevaihto 15-20 M€
3 250 € / vuosi – liikevaihto >20 M€
konsernijäsenyys (jäsenmaksu yrityksien yhteenlasketun liikevaihdon mukaan)

Kannattavat jäsenluokat ja -maksut:
– yhteistoimintajäsenyys 250 € / vuosi
– koulutuskumppanijäsen 500 € / vuosi (AV-alan oppilaitokset)
– kumppanijäsen 800 € / vuosi
– henkilöjäsen 60 € / vuosi (kts. vaihtoehtona itsensä työllistäjät)

AVITA-yritysjäsenyyden sisältö ja tavoitteet:

– aktiivisen toiminnan sekä täydet jäsenedut mahdollistava jäsenmuoto
– puhe- ja äänioikeus päätöksenteossa
– täydet julkaisu- ja tiedotusmahdollisuudet
– koulutus-, tapahtuma- ja messutuotteet jäsenhintaan
– STUL ry:n auttavat edut (mm. koulutus- ja tietotuotteet)
– yrityshakemiston täydet kuvaus- ja luokittelutiedot
– juristien neuvonta- ja tukipalvelut
– vuoropuhelu- sekä yhteistoimintakonsepti AV-alan oleellisien tekijöiden sekä järjestömme välille
– mahdollistaa aktiivisen vuoropuhelun koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutusedut koko henkilöstölle
– tarjoaa yrityksen koko henkilön avuksi ja tiedoksi AVITA-tiedotuksen
– etuhinnan ja toimintakanavan AVIXA:n tieto-, koulutus- ja pätevyysratkaisuihin

AVITA-henkilöjäsenyyden sisältö ja tavoitteet:

– puheoikeus päätöksenteossa
– tavoitteena on maanlaajuisen vuoropuhelu- ja yhteistoimintaverkoston toteuttaminen (mm. alan käytöntöjen laaja-alainen kehittäminen)
– vuoropuhelu sekä yhteistoimintakonsepti AV-alan oleellisien tekijöiden sekä järjestömme välille
– mahdollistaa aktiivisen vuoropuhelun koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutusedut henkilöjäsenelle
– tarjoaa henkilön avuksi ja tiedoksi AVITA-tiedotuksen
– tarjoaa tiedoksi toimialamme kehitysprojektien ajankohtaistiedotuksen, mm. tapahtumaturvallisuus

AVITA-yhteistoimintajäsenyyden sisältö ja tavoitteet:

– puheoikeus päätöksenteossa
– tavoitteena on maanlaajuisen yhteistoimintaverkoston toteuttaminen
– vuoropuhelu- sekä yhteistoimintakonsepti AV-alan oleellisien sidosryhmien sekä järjestömme välille
– mahdollistaa yhteistoiminnan koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutuksien toteuttamisen yhteistyössä sekä koulutusedut yhteistoimintajäsenelle
– antaa paremmat mahdollisuudet vierailijaluentoihin (alan asiantuntijat)
– tarjoaa yhteistoimintajäsenen käyttöön AVITA ry:n tiedotus- ja julkaisukanavat sekä AVITA-tiedotuksen
– tarjoaa tiedoksi toimialamme kehitysprojektien ajankohtaistiedotuksen, mm. tapahtumaturvallisuus

AVITA-koulutuskumppanuuden sisältö ja tavoitteet:

– tavoitteena on maanlaajuisen yhteistoimintaverkoston toteuttaminen
– vuoropuhelu- sekä yhteistoimintakonsepti AV-alan oppilaitoksen sekä järjestömme välille
– mahdollistaa yhteistoiminnan koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutuksien toteuttamisen yhteistyössä
– pyrkii parantamaan AV-alan opiskelijoiden sekä työelämän kohtaamista
– antaa mahdollisuudet vierailijaluentoihin (alan asiantuntijat)
– tarjoaa oppilaitokselle käyttöön AVITA ry:n tiedotus- ja julkaisukanavat
– antaa oppilaitokselle mahdollisuudet toimia koulutusoperaattorina AVITA ry:n sekä AVIXA:n koulutussisällöissä
– tarjoaa tiedoksi toimialamme kehitysprojektien ajankohtaistiedotuksen, mm. tapahtumaturvallisuus

AVITA-kumppanuusjäsenyyden sisältö ja tavoitteet:

– puhe- ja aloiteoikeus järjestön suuntaan (koulutus, tapahtumat ja messut)
– tavoitteena on maanlaajuisen AV-yhteistoimintaverkoston toteuttaminen
– vuoropuhelu- sekä yhteistoimintakonsepti AV-alan oleellisien sidosryhmien sekä järjestömme välille
– mahdollistaa yhteistoiminnan koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutuksien toteuttamisen yhteistyössä sekä koulutusedut kumppanijäsenelle
– tarjoaa kumppanuusjäsenen käyttöön AVITA ry:n tiedotus- ja julkaisukanavat sekä AVITA-tiedotuksen
– tarjoaa tiedoksi toimialamme yleisen toiminnan sekä kehitysprojektien ajankohtaistiedotuksen
(jäsenyyden ensisijainen kohderyhmä: AV-alan kansainväliset valmistajat, tuotekehittäjät ja toimijat sekä sidosryhmät)

Liity mukaan AV-alan yhdistävään verkostoon!

Eri jäsenluokkien edut ja toimintamahdollisuudet on tiivistettynä kuvattu AVITA jäsenetutaulukossa 2018

 

Liity AV-verkostoon!

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje